ตรวจเช็คระบบตู้ไฟฟ้า MDB
 
ตรวจเช็คระบบตู้ไฟฟ้า MDB

- เริ่มตั้งแต่ป้ายชื่อหน้าห้องไฟฟ้าต้องชัดเจน
- ต้องติดตั้งระบบระบายอากาศถ่ายเทที่ดี ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า
- ตรวจสอบการติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เช่น ขนาดสาย การเดินสายไฟ จุดต่อสาย และ Terminal, ขัน Bolt&Nut ให้แน่น เช็คเบรกเกอร์ ขนาดพิกัด ตรวจค่าพลังงานทางไฟฟ้า    
- ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้า (Insulation Test)
- ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิทซ์และสายเมน พิกัดตัดกระแสจัดวงจรของเมนสวิทซ์ การติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทซ์ (Main Circuit Breaker)
- ถ่ายภาพความร้อน (Thermoscan) ก่อนและหลัง Preventive Mainternance
- ตรวจเช็คระบบ Capacitor Bank (Test Capacitor Bank)เพื่อช่วยลดในเรื่องของค่าไฟฟ้า
- ตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในห้องไฟฟ้า
- บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)
- ACB Test, Contact resistance Test, Under Over Voltage Test
- Machanical and Electrical PM.
- สรุปผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา